April 24th, 2016

Украинцы - потомки татар и кавказцев?!

Из диссертации украинки Литвиновой Людмилы Володимирівны "Населення Нижнього Подніпров’я 12 – початку 15 ст. за антропологічними даними":

У дисертації на основі комплексного вивчення антропологічного матеріалу наведено загальну реконструкцію етнічної історії населення Нижнього Подніпров’я напередодні монгольської експансії та у період Золотої Орди.

Аналіз краніологічних серій Мамай Сурка, Благовіщенка, Кам’янка та Каїри показав змішаний антропологічний склад та наявність різних морфологічних типів.

Формування осілого населення Нижнього Подніпров’я відбувалось на підґрунті аланського, слов’янського, болгарського, сарматського та кочового компонентів. Міграції осілого та кочового населення простежуються як напередодні монгольської експансії, так і в період Золотої Орди з різних територій – Середнього Подніпров’я, Криму, Подоння, Поволжя та Північного Кавказу.

Виявлений значний морфологічний зв’язок між осілим населенням Нижнього Подніпров’я та українцями 17 – 19 ст.


Пир Нартов

Collapse )

promo amp_amp june 22, 2016 07:02 52
Buy for 20 tokens
Очередная попытка понять особую форму логики свидомо настроенных украинцев, т.е. укрологики, которая, как известно, с общечеловеческой логикой слабо соотносится. Предыдущие попытки были здесь и здесь. Вопрос – откуда взялось такое количество украинцев в русской Малороссии, если до…